Seznam článků

Odlišnosti studijních oborů Elektronické počítačové systémy a Informační technologie a management

Výše uvedené obory vycházejí z jednoho rámcového vzdělávacího programu Informační technologie (18-20-M/01). Zaměření oborů je dáno rozdílným použitím disponibilních hodin při tvorbě školních vzdělávacích programů těchto oborů.

Ve stručnosti lze uvést:

Elektronické počítačové systémy

  • výuka v předmětech v oblasti informačních a komunikačních technologií zaměřena více „technicky“
  • vyšší časová dotace předmětů v odborných předmětech v oblasti ICT (operační systémy, počítačové sítě)
  • zařazeny předměty v oblasti elektrotechniky a elektroniky (základy elektrotechniky, elektronika, číslicová technika, mikroprocesorová technika, elektrotechnická měření) a v oblasti strojírenství (strojírenství, technické kreslení)

Přesná skladba vyučovacích předmětů a počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících jsou stanoveny v učebním plánu.

.

Informační technologie a management

  • výuka v předmětech v oblasti informačních a komunikačních technologií zaměřena více „uživatelsky“
  • zařazena výuka druhého cizího jazyka
  • zařazen blok odborných předmětů ekonomických (ekonomika, písemná a elektronická komunikace, marketing a management, právo, informační systémy) a předmětů zaměřených na multimédia a počítačovou grafiku (počítačová grafika, multimédia)

Přesná skladba vyučovacích předmětů a počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících jsou stanoveny v učebním plánu.

.