Seznam článků

Nástrojař

  • nadstandardní materiálně-technické vybavení pro výuku odborného výcviku na pracovišti praktického vyučování
  • programování CNC strojů v simulovaném počítačovém režimu aplikace EdgeCAM a na produkčních CNC obráběcích strojích
  • výuka odborných předmětů s podporou specializovaných počítačových programů
  • kolektiv odborně erudovaných učitelů odborných předmětů s praktickými zkušenostmi v průmyslové praxi
  • od 2. ročníku studia práce na zakázkové činnosti přímo na pracovišti praktického vyučování nebo možnost absolvovat část odborného výcviku přímo na pracovištích spolupracujících firem, přičemž měsíční odměna činí až 3.000 Kč
  • možnost získat motivační finanční podporu Královéhradeckého kraje ve výši až 500 Kč měsíčně a navíc roční bonus až 4.000 Kč v návaznosti na známku z odborného výcviku na konci školního roku
  • odborné exkurze do strojírenských výrobních firem v regionu, návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno
  • účast žáků v soutěži odborných dovedností
  • možnost získat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu nebo po přestupu do vyššího ročníku čtyřletého maturitního oboru školy

Více o oboru Nástrojař