Seznam článků

Elektrikář

 • elektrotechnické odborné vzdělání umožňuje získat osvědčení dle § 5, Vyhlášky č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • nadstandardní materiálně-technické vybavení v oblasti praktického vyučování, výuka v pěkném prostředí nově zrekonstruovaných dílen
 • rozsáhlé materiálně-technické zázemí pro vyučování odborného výcviku – cvičné panely rozvaděče, montážní stěny, sádrokartonové stěny atd.
 • kolektiv kvalifikovaných učitelů odborných předmětů s praktickými zkušenostmi v průmyslové praxi
 • výuka odborných předmětů s podporou specializovaných počítačových programů, výuka problematiky návrhu a instalace zabezpečovacích systémů a evropské instalační sběrnice pro domovní a průmyslové instalace EIB
 • navrhování elektrických obvodů a desek plošných spojů s počítačovou podporou, následná výroba, osazení a oživení navrženého obvodu
 • výuka moderní technologie povrchové montáže (SMT) při výrobě a osazování desek s plošnými spoji
 • výuka instalace a nastavení satelitní techniky a moderních přístrojů domácí spotřební elektroniky, výuka vytváření sítí Wi-Fi, výuka programování jednoduchých manipulátorů a robotů
 • výuka odborného výcviku probíhá pod vedením učitelů často přímo v „terénu“ na zakázkových pracích
 • možnost získat motivační finanční podporu Královéhradeckého kraje ve výši až 500 Kč měsíčně a navíc roční bonus až 4.000 Kč v návaznosti na známku z odborného výcviku na konci školního roku
 • od 2. ročníku studia možnost absolvovat část odborného výcviku přímo na pracovištích spolupracujících firem, přičemž měsíční odměna činí až 3.500 Kč
 • účast žáků v soutěži odborných dovedností
 • odborné exkurze do energetických provozů i elektrotechnických firem v regionu, návštěva veletrhu Ampér Praha
 • možnost získat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu nebo po přestupu do vyššího ročníku čtyřletého maturitního oboru školy

Více o oboru Elektrikář