Seznam článků

Strojírenství - počítačová grafika

 • výuka tradičních odborných předmětů s podporou aplikačního programového vybavení - technické kreslení, projektování a konstruování, počítačová grafika, stavba a provoz strojů, kontrola a měření, programování CNC strojů
 • nadstandardní úroveň výuky CAD aplikací - AutoCAD, Autodesk Inventor - možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát Autodesk Academia Program (po prokázání nadstandardních uživatelských znalostí programů firmy Autodesk)
 • programování CNC strojů v simulovaném počítačovém režimu aplikace EdgeCAM a na produkčních CNC obráběcích strojích
 • navrhování pneumatických mechanismů výrobních zařízení z prvků firmy FESTO pomocí specializovaného počítačového programu FluidSIM
 • výuka strojírenských měření a systému řízení jakosti QTREE
 • účast žáků v soutěži „Středoškolská odborná činnost“
 • účast žáků na mezinárodní soutěži „Autodesk Academia Design“
 • tradiční soutěž žáků školy „Strojař roku“
 • rozšířená hodinová dotace výuky anglického jazyka
 • odborné exkurze do výrobních provozů firem a návštěvy významných výstav s technickou tematikou
 • velmi dobré pracovní uplatnění v široké nabídce strojírenských profesí zejména v oblasti technické přípravy (konstruování pomocí PC, tvorba technologických postupů), řízení výroby, na úseku logistiky, v útvarech řízení jakosti, oblasti managementu firmy. Rovněž velmi dobré uplatnění při vlastní podnikatelské činnosti v technické oblasti.

Více o oboru Strojírenství - počítačová grafika