Seznam článků

Častá otázka zájemců o studium a jejich rodičů bývá:

„Co navíc může vaše škola nabídnout žákům vzhledem k ostatním školám obdobného zaměření?

Následující řádky dávají stručnou odpověď o výjimečnosti studia na SPŠ Trutnov, a to v souhrnu a rovněž dle zájmu o konkrétní obor studia. Přesvědčit se můžete například při osobní návštěvě školy při příležitosti Dnů otevřených dveří.

Výjimečnost studia na SPŠ Trutnov

Platí společně pro všechny nabízené obory

  • dobré renomé školy s tradicí, geografická poloha v centru regionu s elektrotechnickým a strojírenským průmyslem - potenciálními zaměstnavateli
  • mimořádně kvalitní materiálně technické zázemí pro teoretickou i praktickou výuku dané mimo jiné i účastí školy v projektech zaměřených na modernizaci výuky (jen za poslední 3 roky škola získala více než 45 mil. Kč)
  • stabilizovaný a obětavý kolektiv kvalifikovaných učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů
  • používání multimediálně vybavených učeben – výklad podporovaný vizuální prezentací řešených příkladů výrazně zvyšuje motivaci a zlepšuje studijní úspěšnost
  • spolupráce školy s významnými firmami v regionu - zejména při zajišťování výrobní praxe žáků a odborných exkurzí, při vytváření profilu absolventa
  • rozvinuté mimoškolní aktivity (odborné kroužky, sportovní soutěže) - možnost žáků reprezentovat školu v rámci středoškolských sportovních soutěží
  • možnost individuálního studijního plánu
  • absolventi učebních oborů mohou získat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu nebo po přestupu do vyššího ročníku čtyřletého maturitního oboru školy
  • velmi dobré uplatnění absolventů - možnost studia na vyšších odborných nebo vysokých školách, dobré pracovní uplatnění v průmyslových podnicích a firmách regionu
  • měsíční stipendium pro žáky v tříletých oborech ve výši až 8 tis. Kč ročně