pondělí, 14 prosinec 2015 11:40

Continental podporuje trutnovskou průmyslovku

Napsal(a)
Z předání daru od Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Z předání daru od Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Luděk Dušek

Dne 11. prosince 2015 převzal ředitel školy Vladislav Sauer finanční dar ve výši 50.000 Kč od společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Trutnov.

Finanční dar předal ředitel společnosti pan Lukáš Rosůlek, který také před jeho předáním seznámil žáky 3. a 4. ročníků oboru Strojírenství - počítačová grafika, žáky 2. a 4. ročníku oboru Slaboproudá elektrotechnika a žáky 2. ročníku oboru Nástrojař s výrobním programem trutnovského závodu společnosti Continental a přiblížil jeho rozvojové plány v Trutnově do budoucna. Žáci se rovněž dozvěděli zajímavosti z vývoje, výroby a technologické náročnosti benzinových a naftových vstřikovacích čerpadel a dalších komponentů, které firma v Trutnově vyrábí.

Zprava: Lukáš Rosůlek, Vladislav Sauer, Anežka HavrdováPředání daru se zúčastnila Anežka Havrdová, personalistka této společnosti, která kromě jiného studentům přiblížila možnosti programů společnosti pro podporu studentů vysokých škol v průběhu studia.

Společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o., která s více než 1.000 zaměstnanci je nejvýznačnějším zaměstnavatelem v Trutnově, již od počátku svého působení v Trutnově úzce spolupracuje se školou. Umožňuje studentům absolvovat odborný výcvik nebo výrobní praxi přímo ve firmě, prázdninové brigády, každoročně poskytuje finanční pomoc při obnově vybavení odborných učeben. V současnosti ve společnosti našlo uplatnění 66 absolventů průmyslovky.

Finanční prostředky budou použity na modernizaci vybavení odborných učeben pro výuku výše uvedených oborů.

Společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o. nominovala školu za významnou spolupráci s firmou při vzdělávání a odborné přípravě žáků v projektu Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory FIRMA – ŠKOLA (viz článek Mimořádné ocenění za příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů).