pondělí, 22 listopad 2021 10:48

Úspěšný přírodovědný klokan 2021/2022

Napsal(a)
Patrik Čibčala Patrik Čibčala Mgr. Jaroslav Kabrhel

Na naší škole dne 13. října 2021 proběhla soutěž Přírodovědný klokan pro školní rok 2021/2022. Kategorie Junior (1. a 2. ročníky) se zúčastnili celkem 4 žáci.

Zadání soutěže obsahovalo 24 otázek rozdělených podle obtížnosti, na které se odpovídalo do záznamového archu formou a, b, c… Kromě úloh z biologie byly řešeny úlohy z oblasti chemie, matematiky a fyziky. Nejlepší řešitel z naší školy Patrik Čibčala (1. ročník oboru Elektrikář), který získal 57 bodů, se nakonec umístil velice dobře i podle okresů, kde zaujímá pro okres Trutnov 2.‑3. místo, o které se dělí s žákyní jiné školy.