Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
Den otevřených dvěří
sobota, 24 listopad 2018, 08:00 - 12:00
Kontakt Jana Krupková

Milí žáci 9. tříd základních škol, vážení rodiče, zájemci o technické vzdělání,

dovolujeme si Vás pozvat na „Den otevřených dveří“, který se koná v sobotu 24. listopadu 2018 od 8 do 12 hod. Zpřístupněn bude celý areál Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 (pracoviště pro teoretické vyučování ve Školní ulici 101, na Horské 618, na Horské 59 v Trutnově a areál pro praktické vyučování žáků v Mladých Bukách 5/6).

Připravili jsme pro Vás ukázky z výuky nejmodernějších technologií na špičkové úrovni v oblastech elektrotechniky, automatizace, strojírenství, informačních a komunikačních technologií, využívaných ve firmách v tuzemsku i v zahraničí. Využívání těchto špičkových technologií při výuce a mimořádně kvalitní zázemí pro teoretickou i praktickou výuku z hlediska materiálně-technického i personálního zabezpečení nás řadí mezi nejlepší školy v republice. Naši absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách a velmi dobré pracovní uplatnění v průmyslových podnicích a firmách regionu.

Společně s novými technologiemi budou pro Vás také připraveny ke shlédnutí prostory školy a ukázky dalších forem výuky. Nabízíme Vám tak dobrou příležitost k posouzení úrovně materiálně technického zabezpečení výuky, vybavenosti učeben, dílen pro odborný výcvik nebo předmětu praxe, odborných laboratoří, zapojení výpočetní techniky do výuky atd. V neposlední řadě je to i příležitost k získání podrobných informací studiu a o škole.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Přehled ukázek nových technologií

Pracoviště pro teoretické vyučování Školní 101, Trutnov

Na tomto pracovišti se vyučují obory Elektronické počítačové systémy a Slaboproudá elektrotechnika.

Více informací o pracovišti...


Cisco Networking Academy

Správa počítačových sítí v rámci celosvětového programu Cisco Networking Academy ve špičkově vybavené laboratoři počítačových sítí (routery a switche firmy Cisco), předvedení programu Packet Tracer pro simulaci a e-learningových výukových materiálů získání certifikátu Cisco. Laboratoř je využívána zejména žáky oboru Elektronické počítačové systémy.

Počítačová virtualizace

Využívání prostředí virtuálních počítačů pro výuku instalace a správy operačních systémů pracovních stanic (MS Windows XP, Vista, 7, Linux), serverů a serverových služeb (Windows server 2003, 2008, 2008 R2, Linux).

Dominoputer

Variabilní modulární systém. Skládá se z jednotlivých vzájemně plně kompatibilních modulů, obsahujících jak základní elektronické prvky (RLC, diody, tranzistory, integrované obvody, zesilovače), tak logické prvky (hradla, klopné obvody, logické sondy a další obvody řady 74xx). Žáci se pří práci s Dominoputerem seznámí s teoretickou a praktickou realizací základních funkcí logických obvodů. Znalosti dále využijí v mikroprocesorové technice a při práci s počítačem v druhém ročníku v oborech Elektronické počítačové systémy a Slaboproudá elektrotechnika.

Procesory Atmel AVR

Vývojové kity, které umožňují žákům oboru Slaboproudá elektrotechnika naprogramovat a ovládat procesory řady ATtiny firmy Atmel. Žáci se naučí ovládat základní prvky, jako jsou klávesnice, grafický display a krokový motor atd. Využívána je technologie bluetooth, GPS a GSM.

ControlWEB

Rozvíjející se simulační a vizualizační program v oboru automatizace a dalších odvětví. V předmětu automatizace se Pomáhá na názorných příkladech pochopit žákům oboru Slaboproudá elektrotechnika pevně zakořeněné základní principy automatizace.

Eagle 5.6

Návrh elektronických schémat a následně desek plošných spojů patří k základnímu vzdělání každého elektrotechnika. Návrhový software Eagle je v současné době nejpoužívanější programové vybavení firem i odborné veřejnosti. Výstupem mohou být data pro profesionální výrobky. Předmět se vyučuje ve čtvrtém ročníku v oboru Slaboproudá elektrotechnika.

Ukázky práce žáků v laboratoři elektrotechniky a mikroprocesorové techniky

Příklady prací, které získaly ocenění v rámci celorepublikového finále středoškolské odborné činnosti žáků.


Pracoviště pro teoretické vyučování Horská 618, Trutnov

Na tomto pracovišti se vyučují obory Elektrikář.

Více informací o pracovišti...


Autodesk Inventor Professional 2015

Na pracovišti uvidí návštěvníci studenty oboru Strojírenství - počítačová grafika při práci na modelování součástek a celků pro strojírenství prostřednictvím programu Invertor. Tento program je určen pro prostorové modelování tedy práci ve 3D. Škola si udržuje vysoký standard prostřednictvím aktivit v programu Autodesk Academia, kde si vyměňuje a získává poznatky jak od výrobce a distributora tohoto světového programu tak i od ostatních škol z celé republiky. Zároveň se zúčastňujeme i celorepublikových soutěží v rámci tohoto programu.

AutoCAD Mechanical 2015

zároveň s prací na programu Autodesk Inventor Professional 2010 uvidí návštěvníci žáky Strojírenství - počítačová grafika při práci na 2D verzi programu pro kreslení ve strojírenství.

PICAXE

Další zajímavostí jsou ukázky řízených manipulátorů, které programují žáci vyšších ročníků v rámci výuky mikroprocesorů řady PIC.


Pracoviště pro teoretické vyučování Horská 59, Trutnov

Na tomto pracovišti se vyučují obory Strojírenství - počítačová grafika, Nástrojař a Strojní mechanik.

Více informací o pracovišti...

Virtuální obrábění ploch

simulace třískového obrábění rotačních a nerotačních ploch s využitím CAM software EdgeCAM – import geometrických dat modelu zhotoveného v 3D CAD systému, vytvoření strategie obrábění, simulace procesu obrábění (soustružení, frézování ploch v simulovaném režimu, výsledky jsou patrné na monitoru počítače, viditelné jsou stopy nástroje a úbytek materiálu obráběného dílce).

Deformační a napěťová analýza v CAD systému Autodesk Inventor Professional 2015

Moderní podpora konstruktérské činnosti zaměřená na optimalizaci dimenzování navrhovaných rozměrů dílců, možnost sledovat průběh napětí a deformací virtuálního modelu dílce při zatížení vnějšími silami pomocí metody konečných prvků. Zkušební dílec (prototyp) není nutné pracně vyrábět a pak zatížit provozními silami, abychom zjistili jeho pevnost a odolnost proti ohnutí – analýza metodou konečných prvků odhalí již v začátku práce konstruktéra případné nedostatky, náprava je okamžitá a bez časových a finančních ztrát.

Ukázky grafického tiskového výstupu na plotteru

Ukázka tisku na velkoformátovém zařízení ve spojení s programy CAD/CAM pro kreslení technických výkresů.

Ukázky práce žáků ve strojírenské laboratoři


Pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky 5/6

Na tomto pracovišti probíhá praktické vyučování oborů Strojírenství - počítačová grafika, Slaboproudá elektrotechnika, Elektrikář, Nástrojař a Strojní mechanik.

Více informací o pracovišti...


Programovatelné automaty (PLC)

Moderní prvky automatizační techniky, které v praxi řídí chod celých výrobních linek. Pro praktické aplikace používáme PLC Siemens, typ Simatic S7-300.

Pneumatické systémy

Spolu s PLC tvoří nedílnou součást každé automatizované výrobní linky. Je to jakási hybná síla každé výrobní linky. Ve výrobě je využívají např. firmy Siemens NST, TYCO, Continental Automotive, ZPA Smart Energy, Brose a další.

Technologie povrchové montáže (SMT)

Progresivní výrobní technologie, využívající miniaturních bezvývodových součástek. Dnes jsou tyto součástky prakticky v každém domácím elektronickém přístroji, od mobilního telefonu až po televizor.

Systém LabView

Měřící systém, využívající k praktickému měření počítač. Systém umožňuje ukládat a vyhodnocovat výsledky měření. V průmyslových podnicích je velmi rozšířen, v Trutnově jej využívá např. firma TYCO.

Servisní práce na přístrojích spotřební elektroniky

Na profesionálních funkčních modelech přístrojů spotřební elektroniky (tuner, CD přehrávač) se učí žáci vyhledávat a odstraňovat učitelem uměle vytvořené závady. K tomu používají moderní měřící digitální přístroje (multimetry, osciloskop).

Evropská instalační sběrnice (EIB)

Rychle se rozvíjející moderní způsob domovních instalací, který umožňuje vybavit objekt takovými technickými zařízeními, která ještě donedávna byla používána jen výjimečně. Lze dosáhnout podstatné zvýšení pohodlí při obsluze osvětlovacích soustav, žaluzií, vytápění, větrání a klimatizace. Pro programování systému slouží software ETS.

Číslicově řízené obráběcí stroje (CNC)

Moderní způsob obrábění ve strojírenství, bez něhož se dnes již neobejde žádná výrobní strojírenská firma. Žáci se učí zvládat programování těchto strojů o oblasti soustružení a frézování.

Zabezpečovací technika

Na demonstračních panelech se žáci učí zapojovat a pomocí PC též programovat prvky zabezpečovací techniky. Systém dokážeme nejen vyučovat a předvádět, ale jsme schopni ho instalovat třeba právě u Vás doma, kde bude chránit Váš majetek.

Místo Školní 101, Horská 618, Horská 59, Trutnov a Mladé Buky 5/6